Γιώτα Βόγκλη

"Σαν εικαστικός, μεταφέρω στα έργα μου εικόνες, ερεθίσματα και συναισθήματα, μέσα από πολυάριθμα σκίτσα, χρώματα και φόρμες. Σε αυτό το υλικό βασίστηκε η τελευταία σειρά κοσμημάτων μου, που απορρέει από προσωπικές αναμνήσεις και πραγματεύεται την πυκνότητα του περιεχομένου και της μνήμης.
Ταινίες χαρτιού σε πυκνά ή αραιά στρώματα, δημιουργούν χρωματικές φόρμες, συνδυάζονται με μέταλλο γίνονται σύμβολα. Σύμβολα, αποτυπώματα του παρελθόντος και της μνήμης που έχουν χάσει τη πραγματική τους εικόνα, επειδή ο χρόνος και η προσωπική ερμηνεία – τα συναισθήματα, οι υποκειμενικές αναγνώσεις, ακόμη και οι στρεβλώσεις της μνήμης- τα μετατρέπουν σε κάτι νέο το οποίο είναι ανοιχτό σε διαφορετικές ερμηνείες."
Γιώτα Βόγκλη